Beleidsplan

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Parkinson Nederland het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. U kunt het volledige beleidsplan nu lezen.

De belangrijkste punten uit het beleidsplan zijn:

De Stichting Parkinson Nederland (SPN) heeft het oogmerk de zorg te verbeteren voor mensen die geconfronteerd worden met de ziekte van Parkinson. Dit oogmerk wordt vertaald in de volgende concrete doelen die in de periode 2014 – 2017 zullen worden nagestreefd:

  1. Het vaststellen van een zorginnovatieprogramma, in samenwerking met de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet.
  2. Het definiëren en vervolgens selecteren van concrete projecten die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor mensen die moeten leven met de ziekte van Parkinson.
  3. Het realiseren van de noodzakelijke (financiële) middelen om deze projecten mogelijk te maken.
  4. Het inhoudelijk begeleiden van de geselecteerde projecten.
  5. Het toezien op een efficiënte en effectieve besteding van middelen.
  6. Het inzichtelijk maken van het resultaat van de geselecteerde projecten.
  7. Het delen van de opgedane kennis met iedere geïnteresseerde patiënt, mantelzorger of professional.
  8. Het afleggen van verantwoording aan sponsoren, subsidiënten, algemeen publiek en andere externe toezichthouders over de geïnitieerde projecten.

Het eerste concrete project dat reeds is vastgesteld betreft de toekenning van de Parkinson Innovation Awards in 2014 en 2016.