Bestuur

Stichting Parkinson Nederland werkt conform de richtlijnen voor fondsenwervende charitatieve instellingen, die zijn opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bestuur 

  • R. Benneker, voorzitter
  • T. Schulte, secretaris/penningmeester
  • C. Verouden
  • J. Oord