Projecten

De rol van de SPN is het realiseren van fondsen om projecten binnen deze missie te helpen realiseren. Daarnaast zorgt de SPN voor een gedegen financiële en inhoudelijke control op de goedgekeurde projecten, vanuit een onafhankelijke positie. Bekijk hieronder alle lopende projecten die mede dankzij SPN kunnen worden uitgevoerd.

Bike4Parkinson

De SPN ondersteunt en faciliteert evenementen die worden georganiseerd in het kader van het initiatief Bike4Parkinson. Jaarlijks worden in dit kader  fietstochten georganiseerd om fondsen te verwerven om de ziekte van Parkinson te bestrijden. 

De opbrengst van 2015 wordt gebruikt voor de inrichting van een nieuw fietslab t.b.v. de Park-in-Shape fiets studie van ParkinsonNet.

Meer informatie over Bike4Parkinson kunt u vinden op www.bike4parkinson.com

Ik tril voor Parkinson

De SPN heeft het advies ondersteund van een initiatiefnemer om geld in te zamelen door met een groep enthousiaste amateurfietsers de route van Parijs- Roubaix te fietsen. 

Dit initiatief past in het beleid van de SPN om als facilitaire organisatie en platform te dienen voor particuliere initiatieven om fondsen te werven ten behoeve van de zorg voor Parkinson patiënten.

Nadere informatie over dit initiatief is te vinden op www.iktrilvoor.nl

 

Regioproject Nijmegen

Aan ParkinsonNet in Nijmegen is een subsidie toegekend voor het wijkgericht inrichten van de zorg voor de ziekte van Parkinson in een wijk in Nijmegen. De essentie is dat de zorg wordt geoptimaliseerd door de verantwoordelijkheid te nemen voor de integrale zorg die mensen met Parkinson ontvangen, ongeacht waar of bij wie deze plaatsvindt.

Boksen tegen Parkinson!

Op het jubileum Congres van ParkinsonNet is de tweede ParkinsonNet Innovation Award uitgereikt. De winnende organisatie zijn FysioAlign en Sportteam Ede met het project Bokstraining voor Parkinsonpatiënten Deze prijs is ter beschikking gesteld door Stichting Parkinson Nederland (SPN).

ParkinsonTV

Met behulp van de financiële ondersteuning van de Stichting Parkinson Nederland is ParkinsonTV, mogelijk gemaakt. ParkinsonTV is  een nieuw, interactief zorgconcept voor parkinsonpatiënten, naasten, mantelzorgers en zorgverleners. Via Parkinson TV kunnen parkinsonpatiënten op een laagdrempelige manier informatie krijgen en  vragen stellen over hun ziekte. 

LEAP Studie

Stichting Parkinson Nederland ondersteunt een studie naar het lange termijn effect van het medicijn levodopa. Het gaat daarbij vooral om de vraag wanneer met levodopa gestart moet worden. Hoe beter we dit weten, hoe beter de medicinale zorg aan parkinson patiënten kan worden verbeterd en daarmee de kwaliteit van het leven.