Projecten

De rol van de SPN is het realiseren van fondsen om projecten binnen deze missie te helpen realiseren. Daarnaast zorgt de SPN voor een gedegen financiële en inhoudelijke control op de goedgekeurde projecten, vanuit een onafhankelijke positie. Bekijk hieronder alle lopende projecten die mede dankzij SPN kunnen worden uitgevoerd.

Bike4Parkinson

De SPN ondersteunt en faciliteert evenementen die worden georganiseerd in het kader van het initiatief Bike4Parkinson. Jaarlijks worden in dit kader  fietstochten georganiseerd om fondsen te verwerven om de ziekte van Parkinson te bestrijden. 

De opbrengst van 2015 wordt gebruikt voor de inrichting van een nieuw fietslab t.b.v. de Park-in-Shape fiets studie van ParkinsonNet.

Meer informatie over Bike4Parkinson kunt u vinden op www.bike4parkinson.com

Ik tril voor Parkinson

De SPN heeft het advies ondersteund van een initiatiefnemer om geld in te zamelen door met een groep enthousiaste amateurfietsers de route van Parijs- Roubaix te fietsen. 

Dit initiatief past in het beleid van de SPN om als facilitaire organisatie en platform te dienen voor particuliere initiatieven om fondsen te werven ten behoeve van de zorg voor Parkinson patiënten.

Nadere informatie over dit initiatief is te vinden op www.iktrilvoor.nl

 

Regioproject Nijmegen

Aan ParkinsonNet in Nijmegen is een subsidie toegekend voor het wijkgericht inrichten van de zorg voor de ziekte van Parkinson in een wijk in Nijmegen. De essentie is dat de zorg wordt geoptimaliseerd door de verantwoordelijkheid te nemen voor de integrale zorg die mensen met Parkinson ontvangen, ongeacht waar of bij wie deze plaatsvindt.

Boksen tegen Parkinson!

Op het jubileum Congres van ParkinsonNet is de tweede ParkinsonNet Innovation Award uitgereikt. De winnende organisatie zijn FysioAlign en Sportteam Ede met het project Bokstraining voor Parkinsonpatiënten Deze prijs is ter beschikking gesteld door Stichting Parkinson Nederland (SPN).

Beter in balans

Beter in balans.

Betere begeleiding na hersenoperaties voor Parkinson.

Het doel van dit project is het implementeren van een psychosociaal nazorgprogramma voor patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten ter verbetering van hun kwaliteit van leven na een DBS-operatie. In een uniek samenwerkingsproject, waarin wordt geparticipeerd door het MUMC+, de Parkinson Vereniging en het Radboud UMC, wordt gewerkt aan een verbetering van de psychosociale nazorg van patiënten die een DBS-operatie hebben ondergaan.

De Parkinson coach

De Parkinson coach

In Nederland is de ParkinsonCoach de eerste vorm van telemonitoring voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het is een laagdrempelige web-applicatie, die patiënten de mogelijkheid biedt periodiek vragenlijsten in te vullen, die worden beoordeeld door een zorgprofessional (Parkinsonverpleegkundige of neuroloog). De voordelen zijn::

  • In de eerste plaats bevordert het de eigen regie van patiënten ten aanzien van hun behandeling
  • Daarnaast biedt het de mogelijkheid de zorg meer te richten op de aspecten die voor de individuele patiënt belangrijk zijn en die voor elke patient anders kunnen zijn
  •  Ook zou het onnodig ziekenhuisbezoek kunnen voorkomen. Patiënten geven aan minder vaak naar het ziekenhuis te willen gaan