Beter in balans

Beter in balans.

Betere begeleiding na hersenoperaties voor Parkinson.

Het doel van dit project is het implementeren van een psychosociaal nazorgprogramma voor patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten ter verbetering van hun kwaliteit van leven na een DBS-operatie. In een uniek samenwerkingsproject, waarin wordt geparticipeerd door het MUMC+, de Parkinson Vereniging en het Radboud UMC, wordt gewerkt aan een verbetering van de psychosociale nazorg van patiënten die een DBS-operatie hebben ondergaan.

De partijen zijn ervan overtuigd dat het rendement van de DBS-operatie voor patiënten sterk vergroot kan worden als er meer gerichte aandacht is voor de psychosociale begeleiding van de patiënten, die deze ingrijpende operatie ondergaan. Daarnaast zou deze begeleiding zich niet alleen moeten beperken tot de patiënten, maar moeten ook hun naasten daar nauw bij worden betrokken.

Dit project is gefinancierd door Edwin Bouwfonds. De Stichting Parkinson Nederland heeft ervoor gezorgd dat alle partijen bij elkaar zijn gebracht en zorgt voor de inhoudelijke en financiële verantwoording