De Parkinson coach

De Parkinson coach

In Nederland is de ParkinsonCoach de eerste vorm van telemonitoring voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het is een laagdrempelige web-applicatie, die patiënten de mogelijkheid biedt periodiek vragenlijsten in te vullen, die worden beoordeeld door een zorgprofessional (Parkinsonverpleegkundige of neuroloog). De voordelen zijn::

  • In de eerste plaats bevordert het de eigen regie van patiënten ten aanzien van hun behandeling
  • Daarnaast biedt het de mogelijkheid de zorg meer te richten op de aspecten die voor de individuele patiënt belangrijk zijn en die voor elke patient anders kunnen zijn
  •  Ook zou het onnodig ziekenhuisbezoek kunnen voorkomen. Patiënten geven aan minder vaak naar het ziekenhuis te willen gaan

 

 

De SPN heeft voor dit project een subsidie toegekend aan het SPN. De middelen voor deze subsidie zijn opgebracht foor Bike4Parkinson, een jaarlijks fiets evenement dat door ParkinsonNet wordt georganiseerd. De subsidie wordt besteed aan het optimaliseren van MijnParkinsoncoach. Hiervoor zal voorlichtingsmateriaal up to date worden gemaakt en er wordt nieuw materiaal geschreven. Tevens zal samen met patiënten en zorgprofessionals onderzocht worden hoe de Parkinsoncoach kan worden uitgebreid: dit zal gezamenlijk worden vastgesteld, uitgewerkt en worden getest.